Struktura klubu skotu Dexter

V rámci ČSCHMS jsou chovatelé jednotlivých plemen sdruženi do chovatelských klubů, které si ze svého středu volí předsedu. Delegovaný zástupce klubu, zpravidla jeho předseda, je členem výboru ČSCHMS. Každé plemeno rovněž z řad svých členů volí plemenné knihy, kde předseda je zástupcem plemene v grémiu plemenných knih.

Předseda klubu

Karel Roden

Předseda rady plemenné knihy

Luboš Žďárský

Členové rady

Karel Roden
Ing. Miloš Šedivý
Ing. Jitka Matějčková
Miroslav Martinek